Menu

Betalingsbetingelser

 

Sidste frist for tilmelding af hold er d. 01. juni 2017.

Ved bankindbetaling skal holdgebyret være Skaw Cup i hænde senest 5 dage efter tilmeldingen.
Ved afmelding af hold inden d. 01. juni 2017, vil indbetalt holdgebyr blive tilbagebetalt. Efter d. 1. juni 2017 vil der ikke kunne opnås tilbagebetaling.


Sidste frist for registrering af deltagere og betaling af deltagergebyr er d. 01. juni 2017.

Ved bankindbetaling skal deltagergebyret være Skaw Cup i hænde senest 5 dage efter tilmeldingen. Hvis deltagergebyret ikke er modtaget rettidigt, vil holdet automatisk blive slettet i tilmeldingssystemet og overført til ventelisten.
Det er muligt at eftertilmelde spillere. Kontakt Skaw Cup.
Ved afmelding af deltagere inden d. 01. juni 2017, vil indbetalt deltagergebyr blive tilbagebetalt. Efter d. 01. juni 2016 vil der ikke kunne opnås tilbagebetaling.


Sidste frist for tilmelding til camping er d. 01. juli 2017.

Ved bankindbetaling skal campinggebyret være Skaw Cup i hænde senest 5 dage efter tilmeldingen.
Ved afmelding af campingenheder inden d. 01. juli 2017, vil indbetalt campinggebyr blive tilbagebetalt. Efter d. 01. juli 2017 vil der ikke kunne opnås tilbagebetaling.